Нормативтік-құқықтық актілер

 1. Ұлттық архив қоры және архивтер туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000326_
 2. Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларын бекіту туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000576
 3. «Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану кезінде ресімделетін (жасалатын) құжаттар нысандарын бекіту туралы»
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1900018392
 4. Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидалары туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000575
 5. Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану кезінде ресімделетін (жасалатын) құжаттар нысандарын бекіту туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017862
 6. Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015997
 7. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000703
 8. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000088
 9. Архив ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011086
 10. «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15C0004356
 11. Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша өз иелігінде қалатын мемлекеттік архивтердің оларды өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсетуі және олардың тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны жұмсауы қағидаларын бекіту туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017446
 12. Мемлекеттік архивтердің үлгілік штаттарын бекіту туралы
  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017292